1

Betingelser for frokostordning

 •  
 • Tilmelding 
 • Ved tilmelding til Frokost på hjul frokostordning forpligter virksomheden sig til at aftage menuen alle hverdage mandag-fredag.
 •  
 • Undtagelser:
 • Der er ingen frokostordning på alle helligdage samt dagene mellem jul og nytår.
 •  
 • Frokost på hjul vil mindst 4 uger før informere, hvis der er andre dage, der ikke leveres frokost.
 •  
 • Antal kuverter:
 • Ved tilmelding forpligter virksomheden sig til minimum 8 kuverter.
 •  
 • Ændringer:
 • Alle ændringer i antal kuverter, skal meldes ind dagen før levering og inden kl. 12:00. Kontakt kun via mail på adressen: info@frokostpaahjul.dk 
 •  
 • Kundeinformation:
 • Det er dit ansvar som kunde at dine angivne oplysninger er korrekte og ajourførte. Kontakt os venligst, hvis virksomheden skifter adresse eller ved andre ændringer.
 •  
 • Levering:
 • Frokost på Hjul leverer frokosten på virksomhedsadressen mellem kl. 11:00-12:00 efter aftale.
 •  
 • Udbringning til områder pålægges transportgebyr, der aftales ved tilmelding til vores frokostordning.
 •  
 • Service:
 • Vi anretter maden på serveringsfade, i skåle.
 • Virksomheden sørger selv for serveringsbetik med mere.
 •  
 • Alt service afleveres i rengjort tilstand, når vi udbringer næstfølgende dags menu.
 • Det vil sige at mandagens service afleveres tirsdag og så fremdeles.
 •  
 • Betalingsbetingelser:
 • Frokost på Hjul sender regning til virksomheden per mail den 1. i hver måneden.
 •  
 • Betalingsform: Netto kontant 8 dage.
 •  
 • Priser:
 • Alle priser på varer til erhvervskunder er angivet i danske kroner og er eksklusive 25 % moms.
 •  
 • Opsigelse og ændring af aftalen:
 • Aftalen opsiges skriftligt med minimum 1 måneds varsel.
 • I tilfælde af at virksomheden har behov for at ændre kuvertantal, aftales dette med os minimum 1 uge før ændringens ikrafttrædelse.

 • Fortrydelsesret

 • Ved køb hos Frokost på hjul er der ingen fortrydelsesret eller returret, da købet omfatter fødevarer.

 • Privatlivs-politik
 • Dette kan læses her: https://www.frokostpaahjul.dk/privatlivs-politik/
 •  
 • Frokost på hjul tager forbehold for eventuelle tryk- og stavefejl.
 •  
 • Frokost på hjul v/ martinkok.dk
 • Tyrsigvej 26
 • 9870 Sindal
 • Tlf: 20 60 53 93
 • CVR: 20157704
 • E-mail: info@frokostpaahjul.dk